دوست داریم . . .

چه دوس داشته باشیم و چه نداشته باشیم اکثریت قریب به اتفاقمان اهل تظاهر هستیم. تظاهر به درستی، تظاهر به ادب، به نزاکت، به مکنت، ثروت و ده ها صفت دیگری که به هر دلیل دوست داریم به داشتن آن صفت و یا امکان شهره بشویم . . .

خانم خانه، کدبانوی خانه، از مقدار پرتقالی که برای بچه هایش میخر اول تعدادی درشت را سوا میکند برای مهمان! کوچک ها و یا به عبارتی درجه دوهایش را میدهد به بچه ها. یعنی چی؟

یعنی اینکه مهمان بداند ما همیشه پرتقال درشت مصرف می کنیم!

 

جامعه شناسی خودمانی - نوشته آقای حسن نراقی

 

همین خنثی

/ 1 نظر / 86 بازدید
مهرداد اشک9

من این کتاب را خریدم و خواندم در خدمت!!! آخرشم بچه ا ازم گرفتنو نفهمیدم چی شد! کتاب خیلی خوبیه!!!